Công Ty May Nón Theo Yêu Cầu Cho Các Nhóm, Các Doanh Nghiệp