Nhận May Nón Kết Thời Trang, Nón Lưỡi Trai Số Lượng Lớn Cho Công Ty