Làm nón đồng phục vải kaki Thành Công, Kaki 65/35, Việt Nam